Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Administrator danych 

Administratorem danych jest  METCOR POLSKA Sp. z o.o., ul. Zakładowa 4, Żabokliki, 08-110 Siedlce (dalej również jako „METCOR”)

NIP 821-268-06-30, REGON 523128637, KRS 0000992453

Dane kontaktowe

Z METCOR można się skontaktować pisemnie pod adresem ul. Zakładowa 4, Żabokliki, 08-110 Siedlce lub mailowym: metcor@metcor.pl

Z METCOR można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Twoje dane będą  przetwarzane w celu przeprowadzenie procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez METCOR – podstawą przetwarzania jest zgoda. 
Odbiorcy danych METCOR może przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie METCOR w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub świadczącym usługi wsparcia w zakresie IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z METCOR i wyłącznie zgodnie z poleceniem METCOR.
Okres przechowywania danych

METCOR będzie przechowywał Twoje dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji, METCOR będzie przechowywał Twoje dane osobowe  przez rok od ostatniej aktualizacji przez Ciebie danych osobowych lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Masz prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Twój wniosek METCOR kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody – masz także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od METCOR Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

 

Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

  

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 

Informacja o wymogu podania danych Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie możesz wziąć udziału w procesie rekrutacji.
Dodałeś przedmiot do koszyka
Przywróć hasło
Korzystając z serwisu zgadzasz się z polityką cookies